Tekyıldız Okulları – Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, her koşulda Cumhuriyet’in değerlerine sahip bir kurum olmak ve bu değerleri yaşatmak.

Bilimsel, yaratıcı, yansıtıcı ve analitik düşünme becerilerine sahip, öz güveni ve öz disiplini yüksek, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçeyi ve birden fazla yabancı dili yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirmek.

Geliştirdiği, etkinlik, proje, materyal ve yayınlarla Türk eğitim sistemine katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ

Bilimsel anlayışla donatılmış öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, çok yönlü beceri gelişimini destekleyen eğitimler uygulayarak;

Atatürkçü, çağdaş, etik değerleri kazanmış, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, yeteneklerinin farkında olan ve bu yeteneklerini fırsata dönüştüren bireyler yetiştirmektir.